Đăng nhập
THÔNG BÁO TẠM NGỪNG SỬ DỤNG CÁC PHẦN MỀM [16/12/2019]

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG SỬ DỤNG CÁC PHẦN MỀM:

THỜI GIAN TẠM NGỪNG SỬ DỤNG CÁC HỆ THỐNG: TỪ 21H00 ĐẾN 24H00, NGÀY 16/12/2019;

LƯU Ý: TRONG THỜI GIAN TẠM NGỪNG SỬ DỤNG, GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN KHÔNG TÁC NGHIỆP VỚI 2 HỆ THỐNG : TÍN CHỈ VÀ NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN, KHÔNG ĐÓNG HỌC PHÍ TRỰC TUYẾN TRONG KHOẢNG THỜI GIAN NÀY.

PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO ĐỂ GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN ĐƯỢC RÕ, TRÁNH SỬ DỤNG PHẦN MỀM TRONG THỜI GIAN NÓI TRÊN.