Đăng nhập
THÔNG BÁO ĐIỂM KẾT THÚC HỌC PHẦN NNKC A1,A2 HỌC KỲ 3, ĐỢT 1, NĂM HỌC 2019-2020 [28/11/2019]

Phòng Đào tạo đã công bố điểm thi kết thúc học phần Tiếng Anh A1,A2, học kỳ 3, đợt 1, năm học 2019-2020.

Đề nghị sinh viên kiểm tra, những trường hợp SV nào chưa có điểm, liên hệ Phòng Đào tạo để kiểm tra và xử lý nhập điểm bổ sung.

Thời gian xử lý: từ ngày 28/11/2019 đến hết ngày 06/12/2019;

NHỮNG TRƯỜNG HỢP SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ THI B1 NNKC ĐỢT 07/12/2019, ĐỌC KỸ THÔNG BÁO DƯỚI ĐÂY VÀ THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ BỔ SUNG

https://flts.hucfl.edu.vn/Home/Announcement/847