Đăng nhập
Kế hoạch tổ chức dạy và học Ngoại ngữ không chuyên và tiếng Việt cho người nước ngoài dành cho sinh viên Đại học Huế năm học 2019-2020 [21/08/2019]

       I. Sinh viên năm thứ hai (khóa TS ĐH 2018)

          Học kỳ 1 và học kỳ 3 đợt 1 năm học 2019-2020:

- Đăng ký lớp học phần: từ ngày 19/8 đến hết 26/8/2019;

- Xử lý đăng ký học phần: từ 27/8 đến 30/8/2019;

- Bắt đầu học kỳ 1 năm học 2019-2020: 03/9/2019, ngoại trừ sinh viên trường Đại học Luật (đi học quân sự tháng 9/2018): 30/9/2018;

Sinh viên xem thông báo cụ thể trên mục Thông báo của trang Quản lý Ngoại ngữ không chuyên.

II. Sinh viên năm thứ nhất (khóa TSĐH 2019)

A. Sinh viên năm thứ nhất các trường học NNKC từ học kỳ 1 (các trường ĐHSP, ĐHKT, ĐHNN, ĐHNT, ĐHYD, các khoa DL, GDTC)

1. Phổ biến cho sinh viên về việc tổ chức dạy và học Ngoại ngữ không chuyên

1.1. Liên hệ với các trường về thời gian cho sinh viên năm thứ nhất học chính trị đầu năm để kết hợp xin gặp sinh viên. Thời gian liên hệ và lên kế hoạch gặp: từ 05/8 đến 15/8/2019. Thời gian gặp sinh viên: theo lịch của các trường. Địa điểm: do các trường bố trí. Thành phần gặp sinh viên: Phòng Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.

1.2. Nội dung phổ biến:

- Giới thiệu tóm tắt Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020, kéo dài đến 2025;

- Quy định 1206 của Đại học Huế và các quy định khác có liên quan;

- Giới thiệu sơ lược về trường ĐHNN: địa điểm, cơ sở vật chất dạy và học NNKC, đội ngũ giáo viên, trang web chính, tổ Quản lý NNKC, địa điểm và số điện thoại liên hệ;

- Kế hoạch tổ chức dạy và học NNKC của trường ĐHNN;

- Hướng dẫn dạy và học NNKC của trường ĐHNN;

- Phần mềm và trang web quản lý NNKC;

- Các chứng chỉ quốc tế được công nhận và cách quy đổi;

- Nội dung, chương trình, tài liệu giảng dạy NNKC;

- Quy định về kiểm tra đánh giá NNKC và tiếng Việt cho người nước ngoài;

- Các bộ giáo trình;

Kế hoạch phổ biến này phụ thuộc vào kế hoạch học chính trị của từng trường nhưng phải cơ bản kết thúc trước:

- 09/9/2019 đối với sinh viên trúng tuyển đợt một;

- 25/9/2019 đối với sinh viên trúng tuyển các đợt khác.

Sinh viên theo đường link sau tải các văn bản quy định và hướng dẫn có lien quan, nghiên cứu và thực hiện http://hucfl.hueuni.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-tin-va-huong-dan-ve-day-va-hoc-ngoai-ngu-khong-chuyen-theo-cap-do-danh-cho-sinh-vien-nam-thu-nhat-cac-truongkhoa-cua-dai-hoc-hue

2. Cấp mật khẩu, đăng ký học ngoại ngữ không chuyên và đăng ký kiểm tra đầu vào

Thực hiện trực tuyến:

- Từ ngày bắt đầu đợt tập huấn đến 10/9/2019 đối với sinh viên trúng tuyển đợt một;

- Từ 15 đến 25/9/2019 đối với sinh viên trúng tuyển các đợt khác.

3. Tổ chức kiểm tra đầu vào tiếng Anh, chấm bài, nhập kết quả và xếp lớp

Chủ nhật thi ban ngày, các ngày trong tuần thi buổi tối từ 17h00:

- Từ 15/9 đến 22/9/2019 đối với sinh viên trúng tuyển đợt nột;

- 17h00 ngày 02/10/2019 đối với sinh viên trúng tuyển các đợt khác.

Trước đợt thi 01 ngày sinh viên vào tài khoản của mình trên trang Quản lý ngoại ngữ không chuyên để biết chính xác ngày thi, xuất thi, phòng thi và xem mục Thông báo để nắm các quy định của kỳ thi, lệ phí thi, giấy tờ xuất trình, hình thức thi, cách thức làm bài. Sinh viên đăng ký học tiếng Anh bắt buộc phải kiểm tra đầu vào để xếp lớp.

4. Lên thời khóa biểu chính thức học kỳ I năm học 2019-2020

- Từ 24/9 đến 30/9/2019 đối với các lớp của sinh viên trúng tuyển đợt một;

- Từ 04/10 đến 08/10/2019 đối với các lớp của sinh viên trúng tuyển các đợt khác.

5. Sinh viên đăng ký các lớp học phần trực tuyến

- Từ 01/10 đến 06/10/2019 đối với các lớp của của sinh viên trúng tuyển đợt một;

- Từ 09/10 đến 13/10/2019 đối với các lớp của sinh viên trúng tuyển các đợt khác.

Trong học kỳ này sinh viên trường ĐHKT và ĐHYD sẽ đi học quân sự nên sinh viên của trường này sẽ đăng ký vào các nhóm lớp riêng dành cho trường mình. Sinh viên các trường và khoa khác không đăng ký vào các nhóm lớp này.

6. Các lớp học phần NNKC bắt đầu học chính thức theo thời khóa biểu

Sinh viên đã đăng ký được lớp học phần đi học theo đúng thời khóa biểu không cần chờ được duyệt:

- Từ 07/10/2019 đối với các lớp của sinh viên trúng tuyển đợt một;

- Từ 14/10/2019 đối với các lớp của sinh viên trúng tuyển các đợt khác.

7. Duyệt danh sách lớp học phần, xử lý đăng ký lớp học phần, xứ lý đăng ký muộn

- Từ 07 đến 11/10/2019 đối với các lớp của sinh viên trúng tuyển đợt một;

- Từ 14/10 đến 17/10/2019 đối với các lớp của sinh viên trúng tuyển các đợt khác.

Địa điểm: Phòng Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ.

8. Xử lý hủy lớp học phần

- Từ 21 đến 23/10/2019 đối với các lớp của sinh viên trúng tuyển đợt một;

- Từ 28/10 đến 30/10/2019 đối với các lớp của sinh viên trúng tuyển các đợt khác.

Địa điểm: Phòng Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ.

Quá thời hạn này, sinh viên không xin hủy dù không theo học vẫn phải nộp học phí và được đánh giá học tập theo quy định.

9. Nộp học phí:

9.1. Thời gian thu học phí: Trong 2 tháng 11&12/2019, mỗi tháng thu liên tục tại Trường Đại học Ngoại ngữ trong 1 tuần. Ngoài ra, sinh viên có thể nộp học phí thông qua ứng dụng Viettel Pay và các đại lý của Viettel trên toàn quốc. Sinh viên xem cụ thể việc nộp qua Viettel tại https://viettelpay.vn/news/102 hoặc tại https://hucfl.hueuni.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-huong-dan-nop-hoc-phi-ngoai-ngu-khong-chuyen-qua-ung-dung-thu-ho-tren-app-viettelpay . Sẽ có thông báo và hướng dẫn cụ thể trên trang Quản lý Ngoại ngữ không chuyên vào cuối tháng 10/2019.

9.2. Đối tượng nộp: Sinh viên các trường / ngành không phải là sư phạm và học theo tín chỉ gồm: ĐHKT (trừ ngành Kinh tế chính trị sau khi đã phân ngành vào đầu năm thứ 2), ĐHKH (trừ ngành Triết), ĐHNL, ĐHYD, ĐH Luật, khoa GDTC, khoa Du lịch, các ngành không sư phạm của ĐHNN, ĐHSP;

- Sinh viên của Phân hiệu ĐHH tại Quảng Trị sẽ nộp cho Phân hiệu theo sự thỏa thuận của trường ĐHNN và Phân hiệu.

- Đối tượng không nộp: Sinh viên các ngành sư phạm của ĐHSP, các ngành sư phạm của ĐHNN, sinh viên các trường / ngành học theo niên chế (ĐHNT), sinh viên cử tuyển, lớp gửi, sinh viên diện chính sách được miễn nộp 100% học phí, sinh viên Lào và Căm Phu Chia học theo diện ngân sách nhà nước. Sinh viên cử tuyển, lớp gửi, diện chính sách, sinh viên nước ngoài theo diện ngân sách nhà nước cấp, sinh viên ngành Kinh tế chính trị sẽ được miễn căn cứ vào danh sách của trường / khoa quản lý sinh viên gửi cho trường ĐHNN.

Lưu ý: Sinh viên phải vào tài khoản của mình để kiểm tra chính xác học phí phải nộp. Sinh viên thuộc đối tượng không nộp học phí phải vào tài khoản của mình đăng ký ngoại ngữ không chuyên chính để được miễn. Sinh viên đăng ký học nhiều ngoại ngữ không chuyên chỉ được miễn cho 1 ngoại ngữ không chuyên chính.  Sinh viên đăng ký học nhiều ngoại ngữ, khi không học nữa phải hủy đăng ký. Nếu không hủy sẽ phải nộp học phí. Sinh viên còn nợ học phí của bất kỳ học kỳ nào, lớp học phần nào phần mềm đều ngăn lại, không cho xếp lịch thi và không cho chuyển lên học cấp độ cao hơn cũng như đăng ký học trong học kỳ sau.

10. Lên kế hoạch thi hết học phần: Tháng 12/2019.

11. Tổ chức thi hết học phần: Tháng 2/2020.  

12. Chấm bài, nhập điểm: Tháng 3/2020.

B. Sinh viên các trường học NNKC từ học kỳ 2 (các trường ĐHKH, ĐHNL và ĐHL)

1. Phổ biến cho sinh viên về việc tổ chức dạy và học Ngoại ngữ không chuyên

1.1. Liên hệ với các trường về thời gian cho sinh viên năm thứ nhất học chính trị đầu năm để kết hợp xin gặp sinh viên. Thời gian liên hệ và lên kế hoạch gặp: từ 05/8 đến 15/8/2019. Thời gian gặp sinh viên: theo lịch của các trường. Địa điểm: do các trường bố trí. Thành phần gặp sinh viên: Phòng Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.

1.2. Nội dung phổ biến:

- Giới thiệu tóm tắt Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020, kéo dài đến 2025;

- Quy định 1206 của Đại học Huế và các quy định khác có liên quan;

- Giới thiệu sơ lược về trường ĐHNN: địa điểm, cơ sở vật chất dạy và học NNKC, đội ngũ giáo viên, trang web chính, tổ Quản lý NNKC, địa điểm và số điện thoại liên hệ;

- Kế hoạch tổ chức dạy và học NNKC của trường ĐHNN;

- Hướng dẫn dạy và học NNKC của trường ĐHNN;

- Phần mềm và trang web quản lý NNKC;

- Các chứng chỉ quốc tế được công nhận và cách quy đổi;

- Nội dung, chương trình, tài liệu giảng dạy NNKC;

- Quy định về kiểm tra đánh giá NNKC và tiếng Việt cho người nước ngoài;

- Các bộ giáo trình;

Kế hoạch phổ biến này phụ thuộc vào kế hoạch học chính trị của từng trường nhưng phải cơ bản kết thúc trước:

- 09/9/2019 đối với sinh viên trúng tuyển đợt một;

- 25/9/2019 đối với sinh viên trúng tuyển các đợt khác.

2. Cấp mật khẩu, đăng ký học ngoại ngữ không chuyên và đăng ký kiểm tra đầu vào: thực hiện trực tuyến từ 15 đến 30/10/2019.

3. Tổ chức kiểm tra đầu vào, chấm bài, nhập kết quả và xếp lớp: từ 10 đến 17/11/2019.

4. Lên thời khóa biểu chính thức: từ 01 đến 15/12/2019

5. Sinh viên đăng ký các lớp học phần trực tuyến: từ 06 đến 15/01/2020.

6. Duyệt danh sách lớp học phần: từ 16 đến 18/01/2020.

7. Các lớp học phần NNKC bắt đầu học chính thức theo thời khóa biểu: từ 10/02/2020. 

8. Xử lý đăng ký lớp học phần, xử lý đăng ký muộn: từ 10 đến 14/02/2020.

9. Xử lý hủy lớp học phần: từ 24 đến 26/02/2020.

10. Nộp học phí:

10.1. Thời gian nộp: Trong 2 tháng 03&04/2020, mỗi tháng thu liên tục tại Trường Đại học Ngoại ngữ trong 1 tuần. Ngoài ra, sinh viên có thể nộp học phí thông qua ứng dụng Viettel Pay và các đại lý của Viettel trên toàn quốc. Sinh viên xem cụ thể việc nộp qua Viettel tại https://viettelpay.vn/news/102 hoặc tại https://hucfl.hueuni.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-huong-dan-nop-hoc-phi-ngoai-ngu-khong-chuyen-qua-ung-dung-thu-ho-tren-app-viettelpay . Sẽ có thông báo và hướng dẫn cụ thể trên trang Quản lý Ngoại ngữ không chuyên vào cuối tháng 2/2020.

10.2. Đối tượng nộp: Sinh viên các trường / ngành không phải là sư phạm và học theo tín chỉ gồm: ĐHKT (trừ ngành Kinh tế chính trị sau khi đã phân ngành vào đầu năm thứ 2), ĐHKH (trừ ngành Triết), ĐHNL, ĐHYD, ĐH Luật, khoa GDTC, khoa Du lịch, các ngành không sư phạm của ĐHNN và ĐHSP;

- Sinh viên của Phân hiệu ĐHH tại Quảng Trị sẽ nộp cho Phân hiệu theo sự thỏa thuận của trường ĐHNN và Phân hiệu.

- Đối tượng không nộp: Sinh viên các ngành sư phạm của trường ĐHSP và ĐHNN, sinh viên các trường / ngành học theo niên chế (ĐHNT), sinh viên cử tuyển, lớp gửi, sinh viên diện chính sách được miễn nộp 100% học phí, sinh viên Lào và Căm Phu Chia học theo diện ngân sách nhà nước. Sinh viên cử tuyển, lớp gửi, diện chính sách, sinh viên nước ngoài theo diện ngân sách nhà nước cấp, sinh viên ngành Kinh tế chính trị sẽ được miễn căn cứ vào danh sách của trường / khoa quản lý sinh viên gửi cho trường ĐHNN.

Lưu ý: Sinh viên phải vào tài khoản của mình để kiểm tra chính xác học phí phải nộp. Sinh viên thuộc đối tượng không nộp học phí phải vào tài khoản của mình đăng ký ngoại ngữ không chuyên chính để được miễn. Sinh viên đăng ký học nhiều ngoại ngữ không chuyên chỉ được miễn cho 1 ngoại ngữ không chuyên chính.  Sinh viên đăng ký học nhiều ngoại ngữ, khi không học nữa phải hủy đăng ký. Nếu không hủy sẽ phải nộp học phí. Sinh viên còn nợ học phí của bất kỳ học kỳ nào, lớp học phần nào phần mềm đều ngăn lại, không cho xếp lịch thi và không cho chuyển lên học cấp độ cao hơn cũng như đăng ký học trong học kỳ sau.

11. Lên kế hoạch thi hết học phần: từ 01 đến 15/4/2019.

11. Tổ chức thi hết học phần: từ 03 đến 30/6/2019.

12. Chấm bài, nhập điểm: từ 30/6 đến 15/7/2019.

13. Liên hệ với các trường để lập kế hoạch tổng thể cho năm học 2019-2020:. từ 01/6 đến 30/7/2019.

III. Sinh viên Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị

1. Làm việc với Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị, phổ biến cho sinh viên năm thứ nhất về việc tổ chức dạy và học Ngoại ngữ không chuyên và gặp giáo viên tại Quảng Trị được mời dạy NNKC

1.1. Liên hệ với với Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị (Phân hiệu) để xin gặp sinh viên. Thời gian liên hệ và lên kế hoạch gặp: từ 10 đến 30/9/2020. Thời gian gặp sinh viên: theo lịch của Phân hiệu. Địa điểm: do Phân Hiệu bố trí. Thành phần gặp sinh viên và giáo viên: Phòng Đào tạo và tổ Quản lý NNKC, PH.ĐHH.QT.

1.2. Gặp Ban lãnh đạo Phân Hiệu: Thống nhất về kế hoạch dạy và học NNKC, bao gồm:

- Lên thời khóa biểu: phối hợp giữa tổ Quản lý NNKC, Phân hiệu và giáo viên mời;

- Kiểm tra xếp lớp: trực tuyến;

- Đăng ký lớp học phần: trực tuyến;

- Xử lý đăng ký: Ủy quyền cho Phân hiệu tiếp nhận yêu cầu của sinh viên và làm việc với tổ Quản lý NNKC qua điện thoại.

- Thu học phí: Tổ Quản lý NNKC cung cấp danh sách, ủy quyền cho Phân hiệu thu hộ học phí, chuyển tiền và danh sách đã nộp học phí vào trường ĐHNN cấp biên lai sau nếu cần.

- Trả tiền cho giáo viên: Trường ĐHNN làm hợp đồng mời giảng cho giáo viên và chi trả vào tài khoản;

- Ủy quyền cho Phân hiệu quản lý lớp sinh viên;

- Thống nhất mức % học phí để lại cho Phân hiệu bao gồm các khoản: học bổng, cơ sở vật chất, quản lý lớp, thu hộ học phí;

1.3. Gặp sinh viên: phổ biến các nội dung

- Giới thiệu tóm tắt Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020;

- Quy định 1206 của Đại học Huế;

- Giới thiệu sơ lược về trường ĐHNN: địa điểm, cơ sở vật chất dạy và học NNKC, đội ngũ giáo viên, trang web chính, tổ Quản lý NNKC, địa điểm và số điện thoại liên hệ;

- Kế hoạch tổ chức dạy và học NNKC của trường ĐHNN;

- Hướng dẫn dạy và học NNKC của trường ĐHNN;

- Phần mềm và trang web quản lý NNKC;

- Các chứng chỉ quốc tế được công nhận và cách quy đổi;

- Nội dung, chương trình, tài liệu giảng dạy NNKC;

- Quy định về kiểm tra đánh giá NNKC và tiếng Việt cho người nước ngoài;

- Các bộ giáo trình;

1.4. Gặp giáo viên mời dạy NNKC tại Quảng Trị

- Liên hệ Phân hiệu để được giới thiệu giáo viên;

- Thông qua Phân hiệu để mời giáo viên đến gặp cùng ngày (khác thời gian và địa điểm) với cuộc gặp sinh viên;

- Giới thiệu với giáo viên về nội dung chưong trình, giáo trình tài liệu, phương pháp dạy và học, cách thức và nội dung kiểm tra đánh giá, thời gian học;

- Thống nhất với Phân hiệu và giáo viên về phương thức và mức chi trả, cách thức chi trả.

2. Cấp mật khẩu, đăng ký học ngoại ngữ không chuyên và đăng ký kiểm tra đầu vào: thực hiện trực tuyến từ 14 đến 20/10/2019.

3. Tổ chức kiểm tra đầu vào, chấm bài, nhập kết quả và xếp lớp: từ 21 đến 25/10/201.

4. Lên thời khóa biểu chính thức: từ 25 đến 27/10/2019.

5. Sinh viên đăng ký các lớp học phần trực tuyến: 28&29/10/2019.

6. Duyệt danh sách lớp học phần: 31/10/2019.

7. Các lớp học phần NNKC bắt đầu học chính thức theo thời khóa biểu: từ 04/11/2019.

8. Xử lý đăng ký lớp học phần, xử lý đăng ký muộn: từ 04/11 đến 06/11/2019.

9. Xử lý hủy lớp học phần: từ 18 đến 20/11/2019.

10. Lên kế hoạch thi hết học phần: tháng 1/2020.

11. Tổ chức thi hết học phần: tháng 3/2020.

12. Chấm bài, nhập điểm: tháng 3/2020.

III. Học kỳ 3:

Học kỳ 3 dành cho sinh viên học lại chủ yếu dành cho sinh viên học ngoại ngữ không chuyên là tiếng Anh. Dự kiến sẽ có 3 đợt: đợt 1 và đợt 2 có thời gian đồng thời với học kỳ 1 và học kỳ 2 năm học 2019-2020,  đợt 3 bắt đầu đăng ký và học đầu tháng 7/2020 đến đầu tháng 8/2020. Kế hoạch cụ thể của học kỳ hè sẽ thông báo trước mỗi đợt đăng ký. Sinh viên học ngoại ngữ không chuyên là các ngoại ngữ khác đăng ký học lại cùng lớp với sinh viên học lần 1. Trong trường hợp có mở lớp học lại trong học kỳ hè Nhà trường sẽ thông báo.