Đăng nhập
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN NNKC HỌC KỲ 3, NĂM HỌC 2019-2020 (ĐỢT 1) [14/08/2019]

THÔNG BÁO

(Về việc đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ III, năm học 2019-2020

Đợt 1 - tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế)

 

            Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ III (Lần 2 - Đợt 1) năm học 2019-2020 cụ thể như sau:

Thời gian học: Từ 03/9/2019 đến 16/11/2019 (10 tuần).

Thời gian thi hết cấp độ: Dự kiến tuần cuối tháng 11 (sẽ có thông báo cụ thể).

Thời gian đăng ký:

-         Thời gian mở đăng ký: ngày 16/8/2019;

-         Thời gian hết hạn đăng ký : ngày 27/8/2019;

-         Bắt đầu học từ 03/9/2019.

Hướng dẫn đăng ký

Trước khi đăng ký lớp học phần sinh viên phải đọc kỹ thông báo và làm theo những bước dưới đây để thuận lợi hơn trong việc đăng ký tín chỉ.

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản cá nhân;

Bước 2: Chọn Thiết lập học kỳ tác nghiệp: Học kỳ 3 – Năm học 2019-2020 (Góc trên bên trái màn hình);

Bước 3: Vào menu Đăng ký lớp học phần để đăng ký nhóm, có nhiều nhóm trên nhiều trang khác nhau;

Bước 4: Phòng Đào tạo sẽ duyệt công bố trong ngày 02/9/2019. Những nhóm lớp trên 15 người sẽ bắt đầu học từ 03/09/2019, những nhóm dưới 15 người thì liên hệ phòng Đào tạo để xử lý đăng ký vào các nhóm khác.

Lưu ý :

1.      Sinh viên chưa đăng ký dự thi đầu vào có thể theo dõi lịch thi đầu vào dành cho sinh viên khóa tuyển sinh 2018 (đã có thông báo về kế hoạch thi đầu vào đợt 1, dự kiến ngày 31/8/2019)

2.      Trong thời gian đăng ký, sinh viên có thể tự hủy và đăng ký sang nhóm mới.

3.      Học kỳ 3 là học kỳ không tín miễn giảm học phí.

Kế hoạch đăng ký cụ thể như sau:

Tiếng Anh A1 (Lần 2 – Đợt 1): Từ Nhóm 1 - > Nhóm 10;

Tiếng Anh A2 (Lần 2 – Đợt 1): Từ Nhóm 1 - > Nhóm 10;

Tiếng Anh B1 (Lần 2 – Đợt 1): Từ Nhóm 1 -> Nhóm 3;

 

Sẽ ưu tiên đăng ký cho những SV năm cuối khóa 2015, 2016 học B1 lần 1, kịp thi đợt thi ĐGNL NNKC đợt tháng 12 hoặc tháng 1/2020, những SV thuộc đối tượng này, liên hệ phòng Đào tạo để được xử lý đăng ký.

Đây là kế hoạch học lần 2 - đợt 1 của năm học 2019-2020, đề nghị tất cả các sinh viên đăng ký đúng kế hoạch và theo dõi các thông báo tiếp theo. Kính đề quý lãnh đạo Phòng Đào tạo Đại học và Công tác Học sinh và sinh viên, các khoa giảng dạy Ngoại ngữ không chuyên và Bộ phận Quản lý Ngoại ngữ không chuyên thông báo cho tất cả giáo viên và sinh viên có liên quan biết để thực hiện.