Đăng nhập
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ HỌC KỲ 3, ĐỢT 3, NĂM 2017-2018 (BỔ SUNG THÊM 2 NHÓM B1) [08/06/2018]

THÔNG BÁO

(Về việc đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ III, năm học 2017-2018

Đợt 3 - tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế)

 

            Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ III, năm học 2017-2018 (Đợt 3) cụ thể như sau:

Thời gian đăng ký:

-         Thời gian mở đăng ký : ngày 08.06.2018;

-         Thời gian hết hạn đăng ký : ngày 31.06.2018;

-         Bắt đầu học từ 02.07.2018.

Hướng dẫn đăng ký

Trước khi đăng ký lớp học phần sinh viên phải đọc kỹ thông báo và làm theo những bước dưới đây để thuận lợi hơn trong việc đăng ký tín chỉ. Sinh viên cũng có thể  đăng ký các nhóm ngoài kế hoạch dành cho trường/khoa mình (kế hoạch cụ thể).

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản cá nhân;

Bước 2: Chọn Thiết lập học kỳ tác nghiệp : Học kỳ 3 – Năm học 2017-2018 (Góc trên bên trái màn hình);

Bước 3: Vào menu Đăng ký lớp học phần để đăng ký nhóm, có nhiều nhóm trên nhiều trang khác nhau;

Bước 4: Khi SV đã đăng ký được nhóm lớp thì theo thời khóa biểu đã đăng ký và tham gia học, không phải chờ Phòng Đào tạo duyệt. Những nhóm lớp trên 20 người sẽ bắt đầu học từ 02/07/2018, những nhóm dưới 15 người thì liên hệ phòng Đào tạo để xử lý đăng ký vào các nhóm khác.

Lưu ý :

1.                  Trong thời gian đăng ký, sinh viên có thể tự hủy và đăng ký sang nhóm mới.

2.                  SV có kế hoạch học vượt cấp độ B1 để kịp thi cấp chứng chỉ đợt 5 năm 2018 (dự kiến cuối tháng 9/2018) thì đăng ký tại học kỳ 3 và phải đóng học phí (HK3 là học kỳ không tính miễn giảm học phí, đề nghị SV các ngành Sư phạm và SV được miễn giảm lưu ý).

3.                  Những sinh viên chưa dự thi hết cấp độ, cứ liên tục theo dõi thông báo tiếp theo, nếu hết lớp, Phòng Đào tạo sẽ mở bổ sung.

 

 

Kế hoạch đăng ký cụ thể như sau:

Tiếng Anh A1 (Lần 2 – Đợt 3): Từ Nhóm 41 - > Nhóm 52

Tiếng Anh A2 (Lần 2 – Đợt 3): Từ Nhóm 36 - > Nhóm 48

Tiếng Anh B1 (Lần 2 – Đợt 3): Từ Nhóm 7 - > Nhóm 13 (Đã bổ sung thêm 2 nhóm)

SV học lần 1 (Tiếng Anh B1) có thể đăng ký vào những nhóm này để học, và HK3 là học kỳ không tính miễn giảm học phí, đề nghị SV các ngành Sư phạm và SV được miễn giảm lưu ý.

Đây là kế hoạch học kỳ 3, đợt 2 của năm học 2017-2018, đề nghị tất cả các sinh viên đăng ký đúng  kế hoạch và theo dõi các thông báo tiếp theo. Kính đề quý lãnh đạo Phòng Đào tạo Đại học và Công tác Học sinh và sinh viên, các khoa giảng dạy Ngoại ngữ không chuyên và Bộ phận Quản lý Ngoại ngữ không chuyên thông báo cho tất cả giáo viên và sinh viên có liên quan biết để thực hiện.