Đăng nhập
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU HỌC PHÍ BỔ SUNG ĐỢT CUỐI (Thông báo lần 2) [28/05/2018]

 Trường ĐHNN thông báo cho những sinh viên còn nợ học phí của học kỳ 2, học kỳ 3 năm học 2017/2018 và các học phần của những học kỳ trước thì nộp tại phòng Kế hoạch-Tài chính trường ĐHNN trong 2 ngày 30-31/05/2018.

 

Sinh viên lưu ý phải nộp học phí còn nợ của tất cả học phần của những học kỳ đã học qua mới đủ điều kiện dự thi HCĐ.