Đăng nhập
DANH SÁCH THI HẾT CẤP ĐỘ NNKC HỌC KỲ 2 VÀ HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2017/2018 ĐỢT THI NGÀY 20/05/2018 (NGOẠI NGỮ KHÁC) [17/05/2018]
Phòng Đào tạo đã lên danh sách phòng thi của đợt thi ngày 20/05/2018. Lịch thi cụ thể như sau:
Chủ nhật (20/05/2018): - Xuất 7h:        Trung A2
                                       - Xuất 8h30:    Hàn A2
                                       - Xuất 13h:      Nhật A2 + Nhật A1
                                       - Xuất 14h30:  Hàn A1 + Trung A1 + Pháp A2
 
Sinh viên làm bài thi trên máy tính. Để tránh nghẽn đường truyền mỗi xuất thi sẽ chia làm 2 xuất nhỏ có các mã đề thi khác nhau và bắt đầu cách nhau 30 phút. Các phòng thi ở tầng 4 (ký hiệu phòng bắt đầu bằng "IV") sẽ bắt đầu đúng giờ thi ở trên, các phòng thi ở tầng 5 (ký hiệu phòng bắt đầu bằng "V") sẽ bắt đầu sau 30 phút. Sinh viên có mặt đúng thời gian quy định tại phòng thi để làm thủ tục dự thi. 
Sinh viên vào tài khoản cá nhân thiết lập đúng học kỳ mà mình vừa học xong (chọn học kỳ 2 năm học 2017/2018- góc phía trên bên trái) chọn mục Kế hoạch học tập để biết ngày thi, xuất thi và phòng thi.
Riêng các nhóm Trung A1, Hàn A1 và Nhật A1 (học lại ở học kỳ 3) sinh viên phải chọn học kỳ tác nghiệp là học kỳ 3 năm học 2017/2018 để xem lịch thi. 
Thời gian xử lý danh sách dự thi: Từ 9h đến 11h00 ngày thứ 6 (18/05/2018) tại phòng Đào tạo.