Đăng nhập
THÔNG BÁO PHÒNG HỌC ÔN TẬP TIẾNG ANH B1 ĐỢT 3 [04/05/2018]

Lịch học 

Xuất Tối 2,4,6 (17h30): bắt đầu từ 07/05/2018

  1. Nhóm 1, Phòng AIV.3;
  2. Nhóm 2, Phòng AIV.4;
Xuất Tối 3,5,7 (17h30); bắt đầu từ 08/05/2018
  1. Nhóm 3, Phòng AIV.3;
Xuất Cả ngày thứ 7, Sáng Chủ nhật (Sáng 7h30, chiều 14h00): bắt đầu từ 05/05/2018
  1. Nhóm 7, Phòng AIV.4;

Danh sách sẽ được dán trước cửa phòng học theo đúng xuất mà SV đã đăng ký.