Đăng nhập
THÔNG BÁO MỞ THÊM CÁC HỌC PHẦN TIẾNG NHẬT, HÀN, PHÁP, TRUNG A1 (HỌC LẦN 2) TẠI HỌC KỲ 3 NĂM 2017-2018 VÀ ĐÃ NỘP ĐƠN XIN MỞ HỌC LẦN 2 [20/09/2017]

SINH VIÊN ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN CÁ NHÂN, CHỌN HỌC KỲ TÁC NGHIỆP LÀ HỌC KỲ 3 - 2017-2018; SAU ĐÓ ĐĂNG KÝ CHỌN NHÓM HỌC PHẦN.

CÁC NHÓM LỚP BẮT ĐẦU HỌC TỪ 1/10/2017, HỌC NGÀY CHỦ NHẬT, CÁC LỚP CÓ THỂ TRAO ĐỔI LỊCH HỌC VỚI GIÁO VIÊN.