Đăng nhập
Thông báo kết quả thi cấp chứng chỉ ĐỢT THI 28/8/2016 dành cho sinh viên học ngoại ngữ không chuyên [19/09/2016]

Phòng Đào tạo thông báo kết quả thi cấp chứng chỉ ĐỢT THI 28/8/2016 dành cho sinh viên học ngoại ngữ không chuyên.

Sinh viên tải file đính kèm tương ứng để xem kết quả cụ thể.

Kết quả cá nhân đã được cập nhật vào tài khoản cá nhân. Nếu có sai sót điểm từ tài khoản cá nhân và bảng điểm công bố, SV liên hệ CV. Trương Văn An để được xử lý, hạn cuối 23/9/2016.

- Thời gian nhận đơn phúc khảo: bắt đầu từ ngày 19/9/2016 đến hết ngày 23/9/2016 (Trong giờ hành chính và Trường không xử lý đơn phúc khảo được nộp sau thời hạn thông báo)

- Địa điểm nhận đơn phúc khảo: Phòng Khảo thí & ĐBCLGD - tầng 1 - Nhà Hiệu bộ - Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế - GẶP CV. TRỊNH TRỌNG NGHĨA

- Lệ phí chấm phúc khảo: 50.000đ/ bài kỹ năng (nộp tại phòng Kế Hoạch Tài Chính - ĐHNN - Cửa số 3 - CV.Thảo).

- Kết quả phúc khảo được công bố muộn nhất vào ngày 30/9/2016.

Lưu ý: - Cấp Chứng chỉ sẽ có thông báo cụ thể sau.

http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/ket-qua-thi-cap-chung-chi-dot-thi-2882016-danh-cho-sinh-vien-hoc-ngoai-ngu-khong-chuyen