Đăng nhập
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN NNKC, HỌC KỲ 3, ĐỢT 3, NĂM HỌC 2020-2021 [21/07/2021]

THÔNG BÁO

(Về việc đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên, học kỳ 3, năm học 2020-2021

Đợt 3 - tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế) 

            Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ 3, năm học 2020-2021 (Đợt 3) cụ thể như sau:

Thời gian học: Từ 02/8/2021 đến 28/8/2021;

Thời gian thi hết cấp độ: Dự kiến tháng 9 (sẽ có thông báo cụ thể).

Thời gian đăng ký:

-         Thời gian mở đăng ký: ngày 21/7/2021;

-         Thời gian hết hạn đăng ký: 23H59' ngày 27/7/2021;

-         Ngày 28/7/2021: Duyệt danh sách và tạo tài khoản học LMS cho những SV mới học LMS lần đầu.

-         Bắt đầu học từ 02/8/2021 theo đúng TKB của mỗi lớp.

-         Lưu ý: Học trực tuyến và LMS.

Hướng dẫn đăng ký

Trước khi đăng ký lớp học phần sinh viên phải đọc kỹ thông báo và làm theo những bước dưới đây để thuận lợi hơn trong việc đăng ký tín chỉ.

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản cá nhân;

Bước 2: Cập nhật thông tin cá nhân (nếu có bảng yêu cầu), ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT NƠI SINH, SĐT, EMAIL (QUAN TRỌNG TRONG VIỆC HỌC TRỰC TUYẾN)

Bước 3: Chọn Thiết lập học kỳ tác nghiệp: Học kỳ 3 – Năm học 2020-2021 (Góc trên bên trái màn hình);

Bước 4: Vào menu Đăng ký lớp học phần để đăng ký nhóm, có nhiều nhóm trên nhiều trang khác nhau, Sinh viên tìm tên nhóm có ký hiệu (Lần 2 – Đợt 3 - trực tuyến+LMS) để đăng ký.

Bước 5: SV tham gia vào nhóm Zalo (nhóm tương ứng ở bảng dưới TB khi đăng ký ở Bước 4) để nhận link học và nhận thông báo của mỗi nhóm từ Giảng viên giảng dạy. Sau này, Trường không giải quyết những vấn đề thắc mắc phát sinh khi Sv không vào nhóm và không nhận thông tin đầy đủ của nhóm học phần.

Lưu ý :

1.     Trong thời gian đăng ký, sinh viên muốn đổi nhóm học phần có thể tự bấm hủy trong tài khoản và đăng ký sang nhóm mới.

2.      Liên tục theo dõi các hướng dẫn, thông báo về học online trong các nhóm Zalo, Giờ học, link học, Giảng viên sẽ thông báo cụ thể trong mỗi nhóm.

3.    Tất cả các nhóm đều triển khai học online và trên LMS. Giảng viên sẽ hướng dẫn cụ thể. Sinh viên xem trước hướng dẫn để tự học trên phần mềm LMS. Những sinh viên của học kỳ trước đã được tạo tài khoản và đã tham gia học thì sẽ không tạo mới và sinh viên sử dụng lại tài khoản và mật khẩu cũ.

4.      Hạn cuối đăng ký bổ sung và xử lý là 30/7/2021. Sau thời gian trên, Phòng Đào tạo sẽ duyệt chính thức.

5.     Học kỳ 3 là học kỳ không tín miễn giảm học phí và không tính là lần 1 đối với sinh viên các ngành sư phạm. SV thuộc 2 đối tượng này, nếu học lần 1 thì theo dõi kế hoạch của học kỳ 1 năm học 2021-2022 để đăng ký.

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN

Học kỳ: 3  -  Năm học: 2020-2021 (Đợt 3, học trực tuyến + LMS)

STT

Mã HP

Tên lớp học phần

Số
TC

Ngày
bắt đầu

Ngày kết thúc (Thi Nói)

Thứ

Tiết học

Link nhóm Zalo (Sinh viên đăng ký đúng nhóm học phần và vào đúng nhóm Zalo để nhận link học)

1

AKCA102

Tiếng Anh A1 (Lần 2 - Đợt 3 - Trực tuyến + LMS) - Nhóm 23

2

02/08/2021

28/08/2021

2,4,6

1-4

https://zalo.me/g/zugkwq285

2

AKCA102

Tiếng Anh A1 (Lần 2 - Đợt 3 - Trực tuyến + LMS) - Nhóm 24

2

02/08/2021

28/08/2021

3,5,7

1-4

https://zalo.me/g/yojfdc439

3

AKCA102

Tiếng Anh A1 (Lần 2 - Đợt 3 - Trực tuyến + LMS) - Nhóm 25

2

02/08/2021

28/08/2021

2,4,6

6-9

https://zalo.me/g/prrnij223

4

AKCA102

Tiếng Anh A1 (Lần 2 - Đợt 3 - Trực tuyến + LMS) - Nhóm 26

2

02/08/2021

28/08/2021

3,5,7

6-9

https://zalo.me/g/wdhpwq586

5

AKCA102

Tiếng Anh A1 (Lần 2 - Đợt 3 - Trực tuyến + LMS) - Nhóm 27

2

02/08/2021

28/08/2021

2,4,6

10- 12

https://zalo.me/g/rqiwjj326

6

AKCA202

Tiếng Anh A2 (Lần 2 - Đợt 3 - Trực tuyến + LMS) - Nhóm 21

2

02/08/2021

28/08/2021

3,5,7

10 - 12

https://zalo.me/g/sprlcr569

7

AKCA202

Tiếng Anh A2 (Lần 2 - Đợt 3 - Trực tuyến + LMS) - Nhóm 22

2

02/08/2021

28/08/2021

2,4,6

1-4

https://zalo.me/g/vszpxe392

8

AKCA202

Tiếng Anh A2 (Lần 2 - Đợt 3 - Trực tuyến + LMS) - Nhóm 23

2

02/08/2021

28/08/2021

3,5,7

1-4

https://zalo.me/g/oxmomw463

9

AKCA202

Tiếng Anh A2 (Lần 2 - Đợt 3 - Trực tuyến + LMS) - Nhóm 24

2

02/08/2021

28/08/2021

2,4,6

6-9

https://zalo.me/g/rvyfge705

10

AKCA202

Tiếng Anh A2 (Lần 2 - Đợt 3 - Trực tuyến + LMS) - Nhóm 25

2

02/08/2021

28/08/2021

3,5,7

6-9

https://zalo.me/g/edywsx719

11

AKCB103

Tiếng Anh B1 (Lần 2 - Đợt 3 - Trực tuyến + LMS) - Nhóm 17

3

02/08/2021

28/08/2021

2,4,6

1-4

https://zalo.me/g/ssppwq416

12

AKCB103

Tiếng Anh B1 (Lần 2 - Đợt 3 - Trực tuyến + LMS) - Nhóm 18

3

02/08/2021

28/08/2021

2,4,6

6-9

https://zalo.me/g/glwrsq988

13

AKCB103

Tiếng Anh B1 (Lần 2 - Đợt 3 - Trực tuyến + LMS) - Nhóm 19

3

02/08/2021

28/08/2021

3,5,7

1-4

https://zalo.me/g/zpmoej359

14

AKCB103

Tiếng Anh B1 (Lần 2 - Đợt 3 - Trực tuyến + LMS) - Nhóm 20

3

02/08/2021

28/08/2021

3,5,7

6-9

https://zalo.me/g/cecltt388

15

AKCB103

Tiếng Anh B1 (Lần 1 - Trực tuyến + LMS) - Nhóm 21

3

02/08/2021

28/08/2021

2,4,6

1-4

https://zalo.me/g/wmafrg686

16

AKCB103

Tiếng Anh B1 (Lần 1 - Trực tuyến + LMS) - Nhóm 22

3

02/08/2021

28/08/2021

2,4,6

6-9

https://zalo.me/g/qugwxb846