Đăng nhập
THÔNG BÁO ĐẾN SINH VIÊN K16 (NĂM 2) TRƯỜNG ĐHNN CÓ LỊCH THI HCĐ A1, A2 TIẾNG ANH VÀ NGOẠI NGỮ KHÁC NGÀY CHỦ NHẬT 21/03/2021 [16/03/2021]

Phòng Đào tạo đã gửi danh sách đủ điều kiện dự thi của sinh viên K16 (năm 2) trường ĐHNN về Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh. Đề nghị những SV có liên quan vào tài khoản cá nhân cập nhật lại lịch thi (không căn cứ ảnh chụp màn hình trước đó) và liên hệ thầy Toản - Phòng Đào tạo, Quản lý sinh viên của TTGDQPAN làm thủ tục để được sắp xếp lên trường ĐHNN dự thi HCĐ trong ngày Chủ nhật 21/03/2021.