Đăng nhập
DANH SÁCH THI HẾT CẤP ĐỘ NNKC TIẾNG ANH B1 HỌC KỲ 3 -ĐỢT 3 NĂM HỌC 2019/2020 (DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG SINH VIÊN THUỘC NHÓM 2) [23/11/2020]

Phòng Đào tạo đã lên danh sách phòng thi HCĐ tiếng Anh B1 học kỳ 3 - đợt 3 (TỪ NHÓM 12 ĐẾN NHÓM 18) năm học 2019-2020 đợt thi ngày 28/11/2020. Sinh viên vào tài khoản cá nhân thiết lập đúng học kỳ tác nghiệp, chọn mục KẾ HOẠCH HỌC TẬP để xem lịch thi. 

Nếu không có lịch thi:

- Sinh viên chọn mục Kết quả học tập để kiểm tra xem còn nợ học phí không. Phải nộp học phí còn nợ của tất cả học phần của những học kỳ đã học qua mới đủ điều kiện dự thi HCĐ. 

- Sinh viên có thể nộp học phí qua ứng dụng Viettel Pay hoặc nộp trực tiếp tại tất cả các cửa hàng và điểm giao dịch của Viettel trên toàn quốc.

Thời gian xử lý danh sách dự thi: 

- Từ 09h đến 11h thứ 3 (24/11/2020) tại phòng Đào tạo trường ĐHNN.