Đăng nhập
THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN BẮT ĐẦU HỌC KỲ 3, NĂM HỌC 2019-2020 VÀ CẤP PHÁT CHỨNG NHẬN NNKC [29/07/2020]

Thông báo:
1/ Do tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Trường ĐHNN sẽ thay thời gian học của học kỳ 3, đợt 3, cụ thể: bắt đầu học từ 10/8/2020;
2/ Sinh viên năm 4,5,6, học viên Liên thông của Đại học Y Dược nhận chứng nhận NNKC bắt đầu từ 14h00,ngày 29/7/2020. Sinh viên nhận tại phòng A103.
Khi đến nhận, đề nghị sinh viên mang khẩu trang và rửa tay sát khuẩn (có trước cửa phòng A103) trước khi vào nhận.
Những trường hợp sinh viên ở xa, ở trong vùng đang có dịch, liên hệ CV. Tâm, phòng A103 (0234.3827.050) để được tư vấn và hỗ trợ thêm về việc cấp phát.
http://www.mediafire.com/…/S%25E1%25BB%2591_hi%25E1%25BB%25…