Đăng nhập
THÔNG BÁO THỜI GIAN CẤP PHÁT CHỨNG NHẬN NNKC VÀ DANH SÁCH KIỂM TRA SỐ HIỆU CHỨNG NHẬN [06/01/2020]
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP PHÁT VÀ IN ẤN CHỨNG NHẬN CÁC ĐỢT THI
 

1/ NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐÃ NỘP LỆ PHÍ TRONG THÁNG 11 VÀ THÁNG 12, SINH VIÊN XEM SỐ HIỆU TẠI FILE ĐÍNH KÈM (http://www.mediafire.com/file/u8m1kl6d65dob9a/S%25E1%25BB%2591_hi%25E1%25BB%2587u_NNKC.rar)
THỜI GIAN NHẬN: TỪ 03/02/2020 ĐẾN HẾT 14/02/2020;
 
 
 
2/ NỘP LỆ PHÍ CẤP CHỨNG NHẬN CỦA CÁC ĐỢT THI, CÁC ĐỢT THI TỪ ĐỢT 03/08/2019 TRỞ VỀ TRƯỚC.
THỜI GIAN: TỪ NGÀY 06/01/2020 ĐẾN 17/01/2020;
ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÝ: PHÒNG ĐÀO TẠO
 

3/ SV đã thi ĐẠT đợt thi 07/12/2019 và các đợt trước, khẩn trương vào tài khoản cá nhân, cập nhật hoặc chỉnh sửa gấp thông tin NƠI SINH (chỉ ghi tên Tỉnh hoặc tên Thành phố trực thuộc TW)(hoặc chỉnh sửa lại cho chính xác thông tin); KHÔNG CÓ THÔNG TIN NƠI SINH SẼ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM CHỨNG NHẬN.
4/ SV đã thi ĐẠT đợt thi 07/12/2019 không cần lên trực tiếp đăng ký nhận chứng nhận (Certificate), Trường sẽ làm trước cho các bạn nếu các bạn hoàn thành đúng các bước trên và Trường sẽ công bố số hiệu và thời gian nhận sau. (dự kiến đầu tháng 2/2020)