Đăng nhập
THÔNG BÁO
TÓM TẮT NỘI DUNG GIẢNG DẠY HỌC PHẦN TIẾNG ANH A2
[04/10/2013]
Để các thầy cô và sinh viên nắm được nội dung dạy và học, cũng như kế hoạch giang dạy học phần Tiếng Anh A2, tổ Quản lý Ngoại ngữ không chuyên xin thông báo tóm tắt nội dung giảng dạy học phần này. I. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN 1. Thông tin chung - Tên học phần:  TIẾNG ANH CƠ BẢN 2, 2 tín chỉ 2. Mục tiêu chung của học phần: Giúp sinh viên đạt chuẩn bậc 2/6 theo Khung...

TÓM TẮT NỘI DUNG GIẢNG DẠY HỌC PHẦN TIẾNG NHẬT A1
[04/10/2013]
  Để các thầy cô và sinh viên nắm được nội dung dạy và học, cũng như kế hoạch giang dạy học phần Tiếng Nhật A1, tổ Quản lý Ngoại ngữ không chuyên xin thông báo tóm tắt nội dung giảng dạy học phần này. I. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN 1. Thông tin chung - Tên học phần: Tiếng Nhật A1, tương ứng bậc 1/6 (A1), thời lượng 30 giờ: 2 tín chỉ. 2. Mục tiêu chung của học phần: Sinh viên sẽ...

TÓM TẮT NỘI DUNG GIẢNG DẠY HỌC PHẦN TIẾNG ANH A1
[04/10/2013]
 Để các thầy cô và sinh viên nắm được nội dung dạy và học, cũng như kế hoạch giang dạy học phần Tiếng Anh A1, tổ Quản lý Ngoại ngữ không chuyên xin thông báo tóm tắt nội dung giảng dạy học phần này. I. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN 1. Thông tin chung - Tên học phần: TIẾNG ANH CƠ BẢN 1, 2 tín chỉ 2. Mục tiêu chung của học phần: Giúp sinh viên đạt chuẩn bậc 1/6 theo khung...

HƯỚNG DẪN THI KIỂM TRA ĐẦU VÀO NGÀY 06/10/2013
[03/10/2013]
Sau khi hết hạn đăng ký ngoại ngữ không chuyên dành cho sinh viên trúng tuyển nguyện vọng 2 và những sinh viên trúng tuyển nguyện vọng 1 đăng ký học Tiếng Anh nhưng chưa thi kiểm tra đầu vào, trường Đại học Ngoại ngữ tổ chức kiểm tra đầu vào đợt 3. Đây là đợt kiểm tra đầu vào bắt buộc đối với những sinh viên đăng ký học ngoại ngữ không chuyên là tiếng Anh. Sinh viên...

Thông báo mở thêm nhóm Tiếng Anh A1 - Nhóm 78 dành cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế
[03/10/2013]
Hiện nay, do số lượng sinh viên đăng ký  các nhóm từ nhóm 9 đến nhóm 19, và 2 nhóm 76,77 của trường Đại học Kinh tế đã đầy SV và vướng TKB học tại trường. Do đó , Phòng Đào tạo bổ sung thêm  nhóm Tiếng Anh A1 – Nhóm 78 dành  cho sinh viên thuộc Trường Đại học Kinh tế năm thứ nhất đăng ký (Đối tượng này sẽ đi học Quân sự từ 28/10/2013), Vì vậy sinh viên thuộc đối tượng...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XỬ LÝ ĐĂNG KÝ HỌC NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN
[01/10/2013]
Các lớp ngoại ngữ không chuyên cho sinh viên năm thứ nhất trúng tuyển nguyện vọng 1 của các trường Đại học Sư phạm, Kinh tế, Nghệ thuật, Ngoại ngữ và các khoa Du lịch, Giáo dục thể chất đã bắt đầu học từ ngày 01/10/2013. Tuy nhiên hiện nay vẫn còn nhiều sinh viên chưa đăng ký được lớp học phần hoặc đăng ký trùng lịch học với các lớp học phần khác. Đối với những sinh viên...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC LẠI SAU BÃO SỐ 10
[30/09/2013]
Do cơn bão số 10, ngày 30/9/2013 toàn thể sinh viên các lớp ngoại ngữ không chuyên được nghỉ học. Từ sáng ngày 01/10/2013 tất cả các lớp ngoại ngữ không chuyên đi học bình thường theo thời khóa biểu. Trong buổi học đầu tiên, sinh viên mang theo tiền để mua giáo trình học tập. Giáo trình Tiếng Anh 50.000đ/cuốn kèm theo 02 đĩa CD với giá 10.000đ/đĩa. Giáo trình cho các ngoại ngữ khác trong khoảng từ...

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC NGÀY 30/9/2013
[29/09/2013]
Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 10, để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của tất cả cán bộ và sinh viên, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Ban Giám đốc Đại học Huế, trường Đại học Ngoại ngữ quyết định cho tất cả các lớp thuộc Trường quản lý nghỉ học ngày 30/9/2013. Vậy tổ Quản lý Ngoại ngữ không chuyên thông báo cho sinh...

Thông báo bổ sung và Hủy một số nhóm HP ngoại ngữ không chuyên.
[26/09/2013]
  Hiện nay, do lịch học của một số trường bị trùng lịch học của một số nhóm. Vì vậy, Phòng Đào tạo sẽ tạo thêm nhóm Tiếng Anh A1 - Nhóm 77 (Nhóm dành riêng cho SV trường ĐH Kinh tế do đợt 2 phải đi học Quân sự) và tăng mỗi nhóm thêm 05 sinh viên. Do đó Phòng yêu cầu sinh viên thuộc những nhóm dưới đây hủy ra khỏi nhóm đã đăng ký và đăng ký...

Thông báo mở thêm nhóm Tiếng Anh A1 dành cho SV Trường ĐH Kinh tế
[25/09/2013]
Hiện nay, do số lượng sinh viên đăng ký  các nhóm từ nhóm 9 đến nhóm 19 của trường Đại học Kinh tế đã đầy SV và vướng TKB học tại trường. Do đó , Phòng Đào tạo bổ sung thêm  nhóm Tiếng Anh A1 – Nhóm 76 dành  cho sinh viên thuộc Trường Đại học Kinh tế năm thứ nhất đăng ký, Vì vậy sinh viên thuộc đối tượng trên đọc thông báo để thực hiện.  Lưu ý:  -Những Sinh...

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96