Đăng nhập
THÔNG BÁO
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN DÀNH CHO SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 3
[17/10/2013]
Để sinh viên trúng tuyển nguyện vọng 3 (NV3) vào các trường / khoa thành viên Đại học Huế có thể nắm vững việc đăng ký học ngoại ngữ không chuyên và thực hiện đúng kế hoạch học tập như những sinh viên trúng tuyển nguyện vọng 1 (NV1) và nguyện vọng 2 (NV2), trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế xin thông báo như sau: 1. Sinh viên cần vào trang web Quản lý Ngoại ngữ không...

HƯỚNG DẪN THI KIỂM TRA ĐẦU VÀO NGÀY 20/10/2013 DÀNH CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC, ĐH NÔNG LÂM VÀ KHOA LUẬT
[16/10/2013]
Đây là đợt kiểm tra đầu vào bắt buộc đối với những sinh viên đăng ký học ngoại ngữ không chuyên là tiếng Anh. Sinh viên phải dự thi theo đúng lịch đã xếp. Những sinh viên không dự thi sẽ không được xếp cấp độ để đăng ký học. Ngoài 03 đơn vị nói trên, sinh viên của các trường / khoa còn lại chưa thi ở những đợt thi trước cũng sẽ được tổ chức thi lần...

THÔNG BÁO THỜI GIAN ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN TIẾNG ANH A1 DÀNH CHO SV PHÂN HIỆU ĐHH TẠI QUẢNG TRỊ
[16/10/2013]
Theo kế hoạch, những sinh viên dự thi kiểm tra đầu vào đợt thi ngày 13/10/2013 tại Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị sẽ được đăng ký và xếp lớp từ này 17 đến hết ngày 20/10/2013. Do đó yêu cầu sinh viên thuộc những đối tượng trên đăng nhập vào tài khoản để theo dõi lịch, kế hoạch đã được phân bố để đăng ký nhóm cho phù hợp. Đây là những nhóm dành cho sinh...

VỀ VIỆC MIỄN GIẢM HỌC PHÍ HỌC NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN CHO SINH VIÊN THUỘC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH
[16/10/2013]
Để đảm bảo quyền lợi của sinh viên thuộc các đối tượng được miễn giảm học phí theo quy định trong các Nghị định số 49/2010/NĐ-CP và 74/2013/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ, trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế xin thông báo như sau: Sinh viên đào tạo theo học chế tín chỉ và không thuộc diện được ngân sách Nhà nước cấp bù 100% học phí sẽ nộp học phí học các học phần ngoại ngữ...

NGHỈ HỌC TỐI 14 VÀ NGÀY 15/10/2103 ĐỂ PHÒNG CHỐNG BÃO
[14/10/2013]
Theo công văn số 976/ĐHH-PCLB của Giám đốc Đại học Huế về phòng chống cơn bão số 11, tất cả CBVC. LĐ và sinh viên được nghỉ học tối 14 và ngày 15/10/2013. Vậy tổ Quản lý Ngoại ngữ không chuyên kính thông báo cho tất cả giáo viên và sinh viên có tiết học tối 14 và ngày 15/10/2013 được rõ.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN DÀNH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC, NÔNG LÂM, KHOA LUẬT
[12/10/2013]
Mặc dù thời hạn đăng ký Ngoại ngữ không chuyên dành cho sinh viên năm thứ nhất các trường ĐH Khoa học, Nông lâm và khoa Luật kết thúc ngày hôm nay, nhưng hiện nay vẫn còn nhiều sinh viên chưa đăng ký học NNKC. Nếu không đăng ký và không kiểm tra đầu vào môn Tiếng Anh, những sinh viên này sẽ không được học NNKC trong học kỳ 2 sắp đến. Điều này sẽ gây rất nhiều...

HƯỚNG DẪN THI KIỂM TRA ĐẦU VÀO DÀNH CHO SINH VIÊN TẠI PHÂN HIỆU QUẢNG TRỊ
[11/10/2013]
  Đây là đợt kiểm tra đầu vào bắt buộc đối với những sinh viên đăng ký học ngoại ngữ không chuyên là tiếng Anh. Sinh viên phải dự thi theo đúng lịch đã xếp. Những sinh viên không dự thi sẽ không được xếp cấp độ để đăng ký học.  Sau đây là thông tin về kỳ thi:   1. Lịch thi: Ngày Chủ nhật, 13/10/2013. Có 02 xuất thi: 14h và 15h30. Sau khi đã chọn ngoại ngữ không chuyên là tiếng...

THÔNG BÁO THỜI GIAN ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN TIẾNG ANH A1,A2,B1 ĐỢT 2
[10/10/2013]
Theo kế hoạch, những sinh viên dự thi kiểm tra đầu vào đợt thi ngày 06/10/2013 sẽ được đăng ký và xếp lớp từ này 14 đến ngày 20/10/2013. Để thuận tiện cho công việc xếp lớp, đăng ký kế hoạch học tập hợp lý và tạo nhiều lựa chọn nhóm học vì vậy Tổ quản lý NNKC sẽ dời lịch đăng ký học phần Tiếng Anh A1, A2 từ 21/10/2013 đến 27/10/2013 cùng với sinh viên 2 ngành...

THÔNG BÁO DÀNH CHO NHỮNG SINH VIÊN NĂM 1 CỦA CÁC TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM, KINH TẾ, KHOA DU LỊCH, GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHƯA KIỂM TRA ĐẦU VÀO
[07/10/2013]
  Sau 03 đợt tổ chức kiểm tra đầu vào, hiện nay vẫn còn những sinh viên năm thứ nhất của các trường và khoa nói trên chưa đăng ký học ngoại ngữ, hoặc đã đăng ký nhưng không dự thi kiểm tra đầu vào môn Tiếng Anh. Đối với những sinh viên này, trường Đại học Ngoại ngữ sẽ không bố trí cho học ngoại ngữ không chuyên cùng với các sinh viên cùng khóa ngành của mình trong...

Thông báo hủy lịch thi đối với những sinh viên thuộc Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị đăng ký thi khảo sát đầu vào Tiếng Anh ngày 06/10/2013
[05/10/2013]
Theo kế hoạch, những sinh viên thuộc Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị bắt đầu đăng ký tài khoản từ 5/10/2013 và sẽ có thông báo lịch thi khảo sát đầu vào sau. Hiện nay do một số sinh viên nói trên đã đăng ký tài khoản sớm và đã được duyệt lịch thi vào ngày 06/10/2013 tại Trường Đại học Ngoại ngữ. Vì vậy, Tổ Quản lý NNKC đã hủy lịch thi đối với những trường hợp này và...

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96